Pobierz wniosek na badanie
Ważne adresy:
Jesteś w: Oferta
Badania psychologiczne i pedagogiczne:
 • trudności w nauce,
 • specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja, dyskalkulia,
 • trudnosci wychowawcze,
 • na potrzeby zespołów orzekania o stopniu niepełnosprawności.
Terapia psychologiczna dla dzieci, młodzieży, dorosłych :
 • problemów emocjonalnych,
 • problemów związanych z sytuacją rodzinną,
 • zaburzeń zachowania,
 • diagnoza rozwoju dziecka od urodzenia do 7 roku życia.
Dorosłym proponujemy pomoc w :
 • sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym,
 • trudnościach wychowawczych z dziećmi,
 • problemach rodzinnych i zawodowych.
Terapia pedagogiczna :
 • dzieci z trudnościami w pisaniu, czytaniu i liczeniu. 


Zgodnie z przepisami MEN, wydajemy opinie do szkół w tym na sprawdzian w klasie VI,
egzamin gimnazjalny i maturalny.
Opinia zawiera opis wyników badań z zaleconymi formami pomocy.
Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Kuratorium.